Bộ đồ ăn Cúc mưa 24 món

2,000,000₫2,330,000₫

Mô tả

Bao gồm:
- 5 chén cơm
- 5 đĩa lót chén đường kính 15cm
- 2 chén chấm
- 2 đĩa chấm
- 1 đĩa tròn đường kính 18cm
- 1 đĩa tròn sâu lòng đường kính 20cm
- 1 đĩa tròn đường kính 26cm
- 1 đĩa chữ nhật 22x13
- 1 đĩa chữ nhật dài 25x10
- 1 đĩa oval 27x17
- 1 tô khum đường kính 17cm
- 1 tô loe đường kính 15cm
- 1 tô loe đường kính 19cm
- 1 tô 8 đường kính 21cm

Bình luận

Sản phẩm khác