Gốm


Gốm là một loại vật dụng không chỉ dùng trong sinh hoạt hàng ngày mà còn sử dụngncar trong xây dựng công trình,... Gốm đã xuất hiện hơn 25.000 năm, từ khi con người phát minh ra lửa
Có 2 cách thức làm gốm:
1. Gốm cổ điển: luôn cần qua 5 công đoạn
- Chọn đất nguyên liệu
- Tạo hình
- Hong khô
- Nung
- Loại bỏ phế phẩm
Các sản phẩm gốm cổ điển thường là đồ dùng sinh hoạt hay trang trí, có giá thành cao hơn

2. Gốm không nung: sản xuất các sản phẩm sử dụng trong công trình xây dựng
Có nhiều phương án sản xuất Gốm không nung khác nhau, phương án đơn giản và ít chi phí nhất là phương án Tự hoá thạch. Để áp dụng phương án này cần kết hợp với các chất kết đông như Keo Lignin, Keo Nanoic-Silicon hay Keo Magne (mỗi loại keo sẽ sử dụng cho từng loại gốm có mục đích sử dụng khac nhau
Gốm không nung có lợi ích về kinh tế cao, không có chất độc hại và không gây ô nhiễm môi trường
(st)