Các nước sản xuất và xuất khẩu gốm lớn nhất thế giới

Theo WISERTrade (World Institute for Strategic Economic Research), danh sách 5 nước đứng đầu về ngành sản xuất và xuất khẩ gốm sứ mỹ nghệ, trang trí và gia dụng như sau:
1. Trung Quốc
2. Việt Nam
3. Mexico
4. Ấn Độ
5. Thái Lan
Trong năm nước trên có 4 nước thuộc Châu Á và là những nước xuất khẩu chính qua các thị trường: Úc, Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật, tiêng Mexico chủ yếu cung cấp sản phẩm cho Mỹ và các nước Nam Mỹ. 

Mỗi nước kể trên đều có những dòng gốm sứ đặc sắc riêng biệt của mình

Sưu tầm