Ý nghĩa bộ Khỉ 3 không

* Xuất xứ của 3 con khỉ bịt mắt bịt miệng bịt tai có lẽ từ 400 năm trước. Theo một bức phù điêu ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko: con che mắt tên là Mizaru nghĩa là "tôi không nhìn thấy điều xấu", con bịt miệng là Iwazaru nghĩa là "tôi không nói điều xấu", con bịt tai là Kikazaru - "tôi không nghe những điều xấu". 
* Cũng có thể đơn giản ý nghĩa của bộ 3 này: Bịt mắt dùng Tâm để nhìn; Bịt tai dùng Tâm mà nghe; Bịt miệng để Tâm thức, hành động nói những điều muốn nói....
sưu tầm
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận